Statens vegvesen har laget rapporter om skredsikringsbehov inenfor hver av regionene.
Rapportene ligger på vegvesenets egen hjemmeside.

 

NIFS : Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred. Prosjekt med webadresse: www.naturfare.no

skrednett.no

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): Geofare

Norges Geotekniske Institutt (NGI): Naturfare

Norges Geotekniske Institutt (NGI): Snøskred (snoskred.no)

Meteorologisk Institutt

www.senorge.no (kart over snø-, vær- og vannforhold, klima, skredhendelser mm.)

Nasjonal transportplan

Jernbaneverket

Norsk Naturskadepool (erstatningsordninger ved naturskader på ting)

 

www.meteoalarm.eu

Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich (die.Wildbach - Østerrike)

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF (Sveits)