Rassikring er livsviktig!

Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001, da med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene. Oppland ble medlem i 2014 og Sør-Trøndelag i 2015, og gruppen har dermed medlemmer fra 9 fylker som etter fylkestingsvalgene hver oppretter én representant.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg.

I  fylkestingperioden 2015-19 består gruppen av følgende representanter:

Sogn og Fjordane

- Fylkesvaraordfører (Ap)

- Medlem i fylkesutvalet

- Medlem i Vestlandsrådet

- Styreleder for Regionalt forskningsfond Vestlandet

Telefon: 91 88 85 68

Finnmark

- Fylkestingsrepresentant (Ap)

- Leder for Hovedutvalget for kultur og samferdsel

- Medlem i Fylkesutvalget

Telefon: 90070109

Nordland

- Fylkesråd for samferdsel (Sp)

- Leder i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Telefon: 93455726

Hordaland

- Fylkestingsrepresentant (Sp)

- Medlem i Fylkesutvalget

- Medlem i Vestlandsrådet

Telefon: 99 56 76 96

Møre og Romsdal

- Fylkestingsrepresentant (Ap)

- Medlem i Samferdselsutvalget

- Ordfører i Surnadal kommune

- Leder i rådet for likestilling av funksjonshemmede i egen kommune og i fylket

Telefon: 48156 09

Rogaland

- Fylkestingsrepresentant (Sp)

- Medlem i Regional- og kulturutvalget

Telefon: 41447800

Troms

- Fylkestingsrepresentant (Ap)

- Gruppeleder i fylkestinget

Telefon: 91898732

Oppland

- Fylkestingsrepresentant (Ap)

- Leder i Komite for samferdsel og trafikksikkerhet

- Medlem i fylkesutvalget

Telefon: 47667509

Sør-Trøndelag

- Fylkestingsrepresentant (Krf)

- Leder i Komite for infrastruktur

- Leder for trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag

Telefon: 92028390

Telefon: 97 58 80 24