Rassikring er livsviktig!

Nasjonal rassikringsgruppe

Rassikringskonferanse 9. mars 2017 i Tromsø

Den 9. mars 2017 arrangerte vi nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø. Denne gangen var dette et samarbeid med Troms fylkeskommune som tok ansvaret for den praktiske gjennomføringen og utførte mye av planleggingen. Konferansen hadde stor deltakelse.

Her kan du laste ned programmet for konferansen.

 

Den forrige konferansen ble arrangert i 2014 i Oslo.
Program og innlegg derfra finner du her.