Rassikringskonferanse 19. februar 2019 i Bergen

Den 19. februar 2019 arrangerer vi, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, nasjonal rassikringskonferanse i Bergen. Hovedtema for konferansen vil være vårt mål om å få en nasjonal plan for rassikring inn i neste 12-årsperiode av NTP. Med konferansen ønsker vi å utfordre sentrale aktører på feltet om viktigheten av en slik helhetlig plan.

Program med påmelding (lenke).