2018

Februar 2018
Arbeidsmøte og befaring i Lofoten

 

Mars 2018

Møte med Vegdirektoratet i Oslo

 

April 2018
Arbeidsmøte i Oslo

 

Juni 2018
Arbeidsmøte i Oslo

 

Oktober 2018
Arbeidsmøte i Oslo og dialogmøte med Norges Lastebileier-Forbund.

 

November 2018
Møte med samferdselsminister Jon Georg Dale
Arbeidsmøte i Oslo og dialogmøte med Sjømatbedriftene og Opplysningsrådet for vegtrafikken.

 

2019

Februar 2019
Nasjonal rassikringskonferanse i Bergen (19. februar).