Rassikring er livsviktig!

Nasjonal rassikringsgruppe

2017

Mars 2017
Nasjonal rassikringskonferanse

 

Mars 2017

Skredsikringsproblematik i Sveits og Østerrike – tiltak, organisering, forskning og utvikling. Befaring sammen med representanter fra NVE, Statens vegvesen og fylkeskommuner.

 

September 2017
Befaring i Rogaland