Rassikring er livsviktig!

Nasjonal rassikringsgruppe

2016

29. februar 2016
Hovedrapporten for NTP 2018-2029 blir overlevert Samferdselsdepartementet

15. mars 2016
Nasjonal rassikringsgruppe i møte med Vegdirektøren m.fl. i Oslo

6. - 7. april 2016
Nasjonal rassikringsgruppe deltar på minikonferanse i Geiranger om skredfare

12. april 2016
Sluttseminar for prosjektet NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) på Saga kino i Oslo

24. mai 2016
Arbeidsmøte (Oslo)

29. - 30. juni 2016
Befaring i Finnmark

7. oktober 2016
Arbeidsmøte (Oslo)

28. november 2016
Arbeidsmøte

2017

Mars 2017
Nasjonal rassikringskonferanse

April-mai 2017
Befaring i Rogaland